Σχολή Πυροβολικού

ΤΑΜΣ «ΒΕΡΣΗΣ-2023» / Τμήμα Βασικής Εκπαίδευσης Ανθυπολοχαγών (ΤΒΕ) ΠΒ, Τάξεως ΣΣΕ/2022

  Από 04 έως 06 Απριλίου 2023 πραγματοποιήθηκε στο Πεδίο Βολής – Ασκήσεων Θηβών, η ΤΑΜΣ «ΒΕΡΣΗΣ-2023», από το Τμήμα Βασικής Εκπαίδευσης Ανθυπολοχαγών (ΤΒΕ) ΠΒ, Τάξεως ΣΣΕ/2022, με την εκτέλεση εκπαιδευτικών βολών Πυροβολικού.

   Σκοπός της ΤΑΜΣ ήταν η ρεαλιστική εκπαίδευση των εκπαιδευόμενων Ανθλγών Πυροβολικού επί θεμάτων τακτικής Πυροβολικού στο επίπεδο της Αυτοκινούμενης (Α/Κ) Πυροβολαρχίας Πυροβολικού Μάχης, με έμφαση στις διαδικασίες της τεχνικής «Βάλλω και Μετακινούμαι», καθώς επίσης στις διαδικασίες εκτέλεσης παρατηρούμενων βολών, υπολογισμού στοιχείων βολής και υπηρέτησης των Α/Κ πυροβόλων Μ109, κάνοντας χρήση των σύγχρονων συστημάτων τακτικού και τεχνικού ελέγχου πυρός.