Σχολή Πυροβολικού

Τμήμα Ανθυπασπιστών (Αρχιτεχνίτες)