Σχολή Πυροβολικού

Αντικειμενικοί Σκοποί Εκπαιδεύσεως

Η Σχολή έχει σαν σκοπό, την εκπαίδευση – επιμόρφωση των στελεχών για να γίνουν ικανοί Διοικητές κατά την Ειρήνη και τον Πόλεμο και να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για να είναι σε θέση να εκτελέσουν τα καθήκοντα τους, ανάλογα με το βαθμό και τη θέση τους.