Σχολή Πυροβολικού

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ VAISALA

Αποτελείται από τον κεντρικό υπολογιστή της μετεωρολογικής συσκευής (MARWIN) κ

αι εξομοιώνει τις διαδικασίες χειρισμού του Η/Υ του ραδιοθεοδόλ

ιχου RT20AM κατά τη διάρκεια μιας ραδιοβόλησης.