Σχολή Πυροβολικού

Μετεωρολογικός Σταθμός VAISALA

Γενικά
Ο Μετεωρολογικός σταθμός (ΜΣ) RT 20 AM, εκδίδει τυποποιημένα μετεωρολογικά δελτία (ΜΔ) για βελτίωση της ακρίβειας των βολών Πυροβολικού.
 
Χαρακτηριστικά του Συστήματος
Έκδοση Μετεωρολογικών Δελτίων ΜΔ, κατά ΣΤΥΠ 4140 και 4061 (π.χ. ΜΕΤ CM, MET B3, MET TA)
ΜΔ TEMP FM 35 – ΙΧ και PILOT FM 32 – IX
Τομέας Δράσης Μεταφορά μετεωρολογικών δεδομένων από μεγάλη απόσταση ανάλογα των καιρικών συνθηκών.
Διαβίβαση των ΜΔ στα Κέντρα Διευθύνσεως Πυρός (ΚΔΠ) Διοικήσεων Πυροβολικού Σχηματισμών / Μονάδων Πυροβολικού.
Δυνατότητα έκδοσης ΜΔ κάθε δύο ώρες.
Εγκατάσταση του εποχούμενου ΜΣ μέχρι 40 Km από τη μονάδα πυρός.
Υπηρέτες
Για τάξη – διάταξη προς πορεία 3
Για 24ωρη λειτουργία 6
Χρόνος Τάξης 30 λεπτά
 
Κύρια Μέρη Συστήματος
Υπολογιστής MARWIN
Κεραία σταθμού
Μετεωρολογική συλλογή μετρήσεων στοιχείων επιφανείας
Περιφερειακό υλικό
 
Επιχειρησιακή Χρησιμοποίηση
Χρησιμοποιείται σε επίπεδο ΔΠΒ/Σχηματισμών και Μ ΠΕΠ (MLRS) για να παρέχει τυποποιημένα μετεωρολογικά δελτία Πυροβολικού για επαύξηση της ακρίβειας των βολών Πυροβολικού Επιδιώκεται η εγγύτητα του σταθμού με την περιοχή των βολών (< 40 Km) και ο σύντομος χρόνος διαβίβασης των ΜΔ από την στιγμή εξαπόλυσης της ραδιοβολίδας (< 2 Ωρών).