Σχολή Πυροβολικού

Τμήμα Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης Λοχαγών (Αρχιτεχνίτες)

Τμήμα Αρχιτεχνιτών Λγών: 2 εβδομάδες εκπαίδευση.