Σχολή Πυροβολικού

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Σχολή Πυροβολικού με έναν από τους κάτωθι τρόπους:

Τηλεφωνικό Κέντρο : 22960 – 31000, 33497

Fax : 2296031158

Email : spv-gep@army.gr