Σχολή Πυροβολικού

Πύραυλος Stinger

Γενικά
Είναι αυτοκατευθυνόμενο Α/Α φορητό σύστημα μίας χρήσεως αμερικάνικης κατασκευής. Το Ελληνικό Πυροβολικό άρχισε να προμηθεύεται από το 1990 αριθμό Κ/Β Στίνγκερ. Είναι οργανωμένα σε ΠΕΑ/ΑΠ.
 
Χαρακτηριστικά – Δυνατότητες
Bάρος Βλήματος 9.6
Συνολικό βάρος συστήματος 12
Μήκος βλήματος 1.52
Διάμετρος βλήματος 0.07 χλμ
Ελάχιστο ύψος πτήσεως βλήματος 15 μ.
Μέγιστο ύψος πτήσεως βλήματος 3.000 μ.
Βεληνεκές 5.500 μ
Χρόνος αντίδρασης 3,4 δευτ.
Πιθανότητα προσβολής 95%
Δύναται να τοποθετηθεί επί Ε/Π και χρησιμοποιηθεί σαν βλήμα Α/Α. Χρησιμοποιεί κώνο υψηλής εκρη-κτικότητας και διαθέτει σύστημα IFF.
 
Επιχειρησιακή Χρησιμοποίηση
Χρησιμοποιείται για την καταστροφή εχθρικών Α/Φ και Ε/Π που ίπτανται σε χαμηλά ύψη προσεγγίζοντα ή απομακρυνόμενα ημέρα και νύκτα και με οποιαδήποτε ταχύτητα πτήσεως.