Σχολή Πυροβολικού

Τμήμα Βασικής Εκπαίδευσης Μ. Λοχίων (Τεχνικοί)