Σχολή Πυροβολικού

Κέντρο Ψυχαγωγίας Αξιωματικών (ΚΨΑ)