Σχολή Πυροβολικού

Σύνδεσμοι

Σχολές:

Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ)

Σχολή Πολέμου Στρατού Ξηράς (ΣΠΣΞ)

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ)

Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ)

Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ)

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ)

Σχολή Πεζικού (ΣΠΖ)

Σχολή Τεθωρακισμένων (ΣΤΘ)

Σχολή Πυροβολικού (ΣΠΒ)

Σχολή Διαβιβάσεων (ΣΔΒ)

Σχολή Εφαρμογής Υγειονομικού (ΣΕΥ)

Σχολή Οικονομικού (ΣΧΟ)

Σχολή Τεχνικής Εκπαίδευσης Αξιωματικών Μηχανικού (ΣΤΕΑΜΧ)

Σχολή Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αξιωματικών Διαβιβάσεων (ΣΤΗΑΔ)

Σχολή Τεχνικής Εκπαίδευσης Αξιωματικών Τεχνικού (ΣΤΕΑΤΧ)

Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ)

Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού (ΣΕΑΠ)

Στρατιωτικά Νοσοκομεία:

401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών (ΓΣΝΑ)

404 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Λάρισας (ΓΣΝΛ)

414 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ειδικών Νοσημάτων (ΣΝΕΝ)

424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως (ΓΣΝΕ)

212 Κινητό Χειρουργικό Νοσοκομείο Ξάνθης (ΚΙΧΝΕ)

216 Κινητό Χειρουργικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης (ΚΙΧΝΕ)

Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ)

Ηλεκτρονικά Κέντρα Εξυπηρέτησης Ληπτών Υγείας (ηλεκτρονικά ραντεβού):

ΗΚΕΛΥ 401 ΓΣΝΑ

ΗΚΕΛΥ 414 ΣΝΕΝ

ΗΚΕΛΥ ΝΙΜΤΣ

ΗΚΕΛΥ ΝΝΑ

ΗΚΕΛΥ ΝΝΣ

ΗΚΕΛΥ ΝΝΠ

ΗΚΕΛΥ ΝΝΚ

ΗΚΕΛΥ 251 ΓΝΑ

ΗΚΕΛΥ 424 ΓΣΝE

ΗΚΕΛΥ 404 ΓΣΝ

ΗΚΕΛΥ 212 ΚΙΧΝΕ

ΗΚΕΛΥ 216 ΚΙΧΝΕ

ΗΚΕΛΥ 219 ΚΙΧΝΕ

ΗΚΕΛΥ ΟΦΑ

Διαδικτυακή Μάθηση:

Διδακτικός Κυβερνοχώρος ΓΕΣ

Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ)

Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου(ΑΔΙΣΠΟ)

Σχολή Πολέμου Στρατού Ξηράς (ΣΠΣΞ)

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ)

Σχολή Πεζικού (ΣΠΖ)

Σχολή Τεθωρακισμένων (ΣΤΘ)

Σχολή Πυροβολικού (ΣΠΒ)

Σχολή Μηχανικού (ΣΜΧ)

Σχολή Διαβιβάσεων (ΣΔΒ)

Σχολή Αεροπορίας Στρατού (ΣΑΣ)

Κέντρο Εκπαίδευσης Τεχνικού (ΚΕΤΧ)

Σχολή Αξκων Κέντρου Εκπαίδευσης Εφοδιασμού Μεταφορών(ΣΑ|ΚΕΕΜ)

Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου (ΚΕΥΠ)

Σχολή Εφαρμογής Υγειονομικού (ΣΕΥ)

Σχολή Οικονομικού (ΣΧΟ)

Διεύθυνση Επιστρατεύσεως (ΓΕΣ/Α4)

Διακλαδικό Ινστιτούτο Γλωσσομάθειας Ενόπλων Δυνάμεων (ΔΙΓΕΔ)

Σχολή Εκπαίδευσης Τεχνιτών Τηλεπικοινωνίας (ΣΕΤΤΗΛ)

Λοιποί Κόμβοι:

Ηλεκτρονική Εφαρμογή Αποστολής-Ειδοποίησης Εφέδρου

Επιστράτευση

Εθνοφυλακή

Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκησης Υποστήριξη Στρατού (ΑΣΔΥΣ)

Ειδικό Κέντρο Εφοδιασμού Μονάδων Στρατού (ΕΚΕΜΣ)

Φρουραρχείο Αθηνών (ΑΣΔΥΣ)

Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών (ΑΟΟΑ)

Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού (ΔΙΣ)

Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ)

 

Ανωτάτη Στρατού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΣΥΕ)

Γενικά Επιτελεία:

Υπουργείο Εθνικής Αμύνης (ΥΠΕΘΑ)

Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμύνης (ΓΕΕΘΑ)

Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ)

Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ)

Στρατιωτικές Σχολές:

Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ)

Λοιποί Κόμβοι:

Αναθεωρητικό Δικαστήριο – Εισαγγελία Αναθεωρητικού Δικαστηρίου

Υπηρεσία Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ)

Στρατολογία

Ταμείο Εθνικής Άμυνας (Τ.ΕΘ.Α.)

Ελληνική Πρεσβεία στην Ουάσινγκτων

FINABEL Committee

NATO Rapid Deployable Corps Greece (NRDC-GR)

Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ)

Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης Ειρήνης (ΠΚΕΕΥΕ)

Athens Multinational Sealift Coordination Center

Διακλαδικό Ινστιτούτο Γλωσσομάθειας Ενόπλων Δυνάμεων (ΔΙΓΕΔ)

Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΜΙΥΑ)

Παραθερισμός Εξωτερικού