Σχολή Πυροβολικού

Ραντάρ AN/TPQ-36

Γενικά
Είναι το ραντάρ με το οποίο επιτυγχάνεται ο γρήγορος, ακριβής και αξιόπιστος εντοπισμός των θέσεων εχθρικών όπλων καμπύλης τροχιάς (όλμων, πυροβόλων πολλαπλών εκτοξευτών πυραύλων) που βρίσκονται σε δράση. Το Σύστημα απαιτεί 7 άτομα για ανάπτυξη και 3 για λειτουργία. Το TPQ-36 τέθηκε σε υπηρεσία στο Ελληνικό Πυροβολικό το 1988.
 
Χαρακτηριστικά – Δυνατότητες
Αυτόματος εντοπισμός των εχθρικών στόχων.
Ακρίβεια προσδιορισμού της θέσης των εχθρικών όπλων.
Ικανότητα ταυτόχρονου εντοπισμού πολλών εχθρικών όπλων που βάλλουν από διάφορες θέσεις.
Αμερικάνικης κατασκευής.
Βεληνεκές έρευνας για όλμους και πυροβόλα 15 χλμ.. Βεληνεκές έρευνας για πολλαπλούς εκτοξευτές πυραύλων (ΠΕΠ) 24 χλμ. Εύρος έρευνας 90? (1600 χιλ.) με δυνατότητα αυτόματης εναλλαγής τριών τομέων έρευνας (3×1600) σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.
Επισήμανση και κανονισμός του φιλίου Πυρκού. Προσδιορισμός των θέσεων εχθρικών όπλων.
 
Κύρια Μέρη Συστήματος
Συγκρότημα κεραίας πομποδέκτη
Κέντρο επιχειρησιακού ελέγχου
Γεννήτριες
Δύο οχήματα 3 ½ τ. μετά τρέϊλερ Μ103
 
Επιχειρησιακή Χρησιμοποίηση
Χρησιμοποιείται από τις Π.ΠΑΡ των Σχηματισμών για τον γρήγορο, ακριβή και αξιόπιστο εντοπισμό θέσεων εχθρικών όπλων καμπύλης τροχιάς στο βεληνεκές έρευνας των δυνατοτήτων του.