Σχολή Πυροβολικού

Γνωμικά

«Οι μεγάλες μάχες κερδίζονται με το πυροβολικό.»

Napoleon Bonaparte

«Το πυροβολικό κατακτά και το πεζικό καταλαμβάνει.»

J. F. C. Fuller

«Το πυροβολικό προσθέτει αξιοπρέπεια, σε ό,τι διαφορετικά θα ήταν ένας άσχημος καυγάς.»

Frederick The Great

«Μία πυροβολαρχία αξίζει όσο χίλια τουφέκια.»

William Tecumseh Sherman

«Το πυροβολικό είναι ο θεός του πολέμου.»

Joseph Stalin

«Το πυροβολικό μας… Οι Γερμανοί το φοβόντουσαν σχεδόν περισσότερο από οτιδήποτε είχαμε.»

Ernie Pyle

«Ο Θεός είναι με το μέρος αυτού που έχει το καλύτερο πυροβολικό.»

Napoleon Bonaparte

«Δεν χρειάζεται να σας πω ποιος κέρδισε τον πόλεμο. Ξέρετε, το πυροβολικό.»

George S. Patton