Σχολή Πυροβολικού

Τμήμα Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης Λοχαγών (Διοικητικοί)

Τμήμα προκεχωρημένης Εκπαίδευσης: 1 μήνα ειδικής εκπαίδευσης σε αντικείμενα Τακτικής ΠΒ από σύνολο 3 μηνών σε ΣΠΒ-ΣΠΖ.