Σχολή Πυροβολικού

Αποστασιόμετρο «ΠΟΛΥΦΗΜΟΣ»

ενικά
Κατά τη δεκαετία του 1980 το Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας Στρατού (ΚΕΤΕΣ) επινόησε και ανέπτυξε το αποστασιόμετρο – γωνιόμετρο Λέιζερ «ΠΟΛΥΦΗΜΟΣ» το οποίο έθεσε σε βιομηχανική παραγωγή η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ). Μέχρι τέλος 1995 είχαν καλυφθεί κατά μεγάλο βαθμό οι ανάγκες των Μονάδων Πυροβολικού σε αποστασιόμετρα – γωνιόμετρα «ΠΟΛΥΦΗΜΟΣ».
 
Χαρακτηριστικά – Δυνατότητες
Συνολικό βάρος 11,6 kgr
Τροφοδοσία Συσσωρευτής Ni-Cd 24 Volt 1A
Ελάχιστης-Μέγιστη μετρούμενη απόσταση 200/20.000 μ.
Ακρίβεια μέτρησης 5 μ.
Μεγεθυντική ικανότητα 7 φορές
Εύρος οπτικού πεδίου 7 μοίρες (124 χιλ.)
Εύρος μέτρησης κατακόρυφων γωνιών +350 χιλ.
Αριθμός “Βολών” πριν την επαναφόρτιση του συσσωρευτή:
• 600 σε θερμοκρασία -20 °C
• 50 σε θερμοκρασία -40 °C
Θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας Από -40 °C έως -55 °C
Μέτρηση διαθήματος και κατακόρυφων γωνιών
Δυνατότητα εμφάνισης, στοιχείων δύο στόχων ταυτόχρονα, στην οθόνη του
Δυνατότητα σκόπευσης πολλαπλών στόχων
Ελληνικής κατασκευής
 
Κύρια Μέρη Συστήματος
Συγκρότημα κεραίας πομποδέκτη
Κέντρο επιχειρησιακού ελέγχου
Γεννήτριες
Δύο οχήματα 3 ½ τ. μετά τρέϊλερ Μ103
 
Επιχειρησιακή Χρησιμοποίηση
Χρησιμοποιείται από τις Π.ΠΑΡ των Σχηματισμών για τον γρήγορο, ακριβή και αξιόπιστο εντοπισμό θέσεων εχθρικών όπλων καμπύλης τροχιάς στο βεληνεκές έρευνας των δυνατοτήτων του.