Σχολή Πυροβολικού

Γενικά Στοιχεία

Οι εγκαταστάσεις του Κέντρου Εξομοίωσης Πυροβολικού βρίσκονται εντός του Στρατοπέδου «ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ», το οποίο εδρεύει στην πόλη της Αλεξανδρούπολης. Η Διοίκηση του Κέντρου έχει ανατεθεί στη Σχολή Πυροβολικού, η οποία είναι καθ’ ύλην αρμόδια σε θέματα εκπαιδεύσεως, εκπονήσεως προγραμμάτων για την διεξαγωγή αυτής και παρακολούθηση συγκεντρωτικά της υλοποίησης και προόδου της.