Σχολή Πυροβολικού

Σκοπός

Είναι η παροχή προκεχωρημένης εκπαίδευσης στα Ο/Σ τα οποία υποστηρίζει η ΠΕΞ και η αξιολόγηση τόσο του ατομικού επιπέδου εκπαίδευσης όσο και του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο Μονάδος. Το προσωπικό που εκπαιδεύεται και αξιολογείται πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις ολοένα αυξανόμενες επιχειρησιακές απαιτήσεις της ειδικότητας και της επιχειρησιακής αποστολής του, αλλά και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις Διοικήσεις των Μονάδων ως εκπαιδευτής – βοηθός εκπαιδευτή.