Σχολή Πυροβολικού

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ ASRAD HELLAS.

Αποτελείται από τρείς (3) καμπίνες εξομοίωσης του συστήματος ASRAD HELLAS και το σταθμό εργασίας του εκπαιδευτή. Στο εν λόγω τμήμα οι εκπαιδευόμενοι εξασκούνται και αξιολογούνται στη χρήση του Ο/Σ ASRADHELLAS και στις διαδικασίες:

α. Παρακολούθησης

β. Εγκλωβισμού και

γ. Κατάρριψης Ιπτάμενων Στόχων.