Σχολή Πυροβολικού

Σύστημα Τακτικού – Τεχνικού Ελέγχου Πυρός «ΔΙΑΣ»

Το Σύστημα Τακτικού και Τεχνικού Ελέγχου Πυρός «ΔΙΑΣ», είναι ένα σύστημα διοίκησης και ελέγχου που υποστηρίζει τις επιχειρήσεις του Πυροβολικού σε όλα τα κλιμάκια από το Σώμα Στρατού έως και το πυροβόλο. Αναπτύχθηκε εξ’ ολοκλήρου από ελληνικές εταιρείες με την καθοδήγηση της ΔΠΒ/ΓΕΣ και την συνδρομή της Σχολής Πυροβολικού. Έχει τη δυνατότητα προσδιορισμού στοιχείων βολής για όλους του δυνατούς συνδυασμούς πυροβόλων και πυρομαχικών, τα οποία είναι διαθέσιμα στο Ελληνικό Πυροβολικό. Επίσης παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης τρισδιάστατων ψηφιακών μοντέλων εδάφους και ψηφιακής διασύνδεσης μέσω σταθμών ασυρμάτου, ή μέσω ενσύρματων μέσων επικοινωνιών.