Σχολή Πυροβολικού

Αποστολή Σχολής

Ως αποστολή η Σχολή Πυροβολικού έχει:

α.     Την εκπαίδευση:

(1)     Των νεοεισερχόμενων Αξιωματικών και Μόνιμων Υπαξιωματικών στο Όπλο του Πυροβολικού.

(2)     Των επιλεγόμενων για το Όπλο του Πυροβολικού Υποψηφίων Εφέδρων Αξιωματικών.

(3)     Των Μονίμων και Εφέδρων Αξιωματικών του Πυροβολικού σε προβλεπόμενες ειδικότητες – οπλικά συστήματα και μέσα.

β.     Την ενημέρωση των αξιωματικών των λοιπών Όπλων σε αντικείμενα Πυροβολικού.

γ.     Τη μετεκπαίδευση των Έφεδρων Αξκών του Πυροβολικού, οι οποίοι καλούνται από την εφεδρεία.

δ.     Τη λειτουργία του Γραφείου Μελετών.