Σχολή Πυροβολικού

Τμήμα Βασικής Εκπαίδευσης Ανθυπολοχαγών

ΤΒΕ Ανθλγών:

  • 42 εβδομάδων εκπαίδευση (33 εβδομάδες βασικής εκπαίδευσης ΠΒ Μάχης, 2 εβδομάδες ΣΕΟΕΔ, 1 εβδομάδα ΠΠ «ΙΑΝΟΣ», 3 εβδομάδες ΤΑΜΣ – Βολές ΠΒ στα πεδία βολής Θηβών και Δενδροχωρίου, 1 εβδομάδα ΤΑΜΣ ΒΕΡΣΗΣ, 2 εβδομάδες Αξιολόγηση)
  • 4 εβδομάδες τμήμα Α/Α Άμυνας (εγκαταστάσεις 180 ΧΩΚ)
  • 3 εβδομάδες Μηχανοδήγηση (εγκαταστάσεις ΚΕΠΒ)