Σχολή Πυροβολικού

Όραμα

Το όραμα μας είναι να ενταχθούν όλα τα συστήματα εξομοιωτών υπό τη Σχολή Πυροβολικού με σκοπό το συγκεντρωτικό έλεγχο της εκπαιδεύσεως, αξιολόγησης και πιστοποίησης του προσωπικού του Όπλου.