Σχολή Πυροβολικού

ΠΕΠ RM 70

Γενικά
Το Σύστημα Πολλαπλών Εκτοξευτών Πυραύλων (RM-70) είναι Τσεχοσλοβάκικης κατασκευής. Μετά την υπογραφή της συνθήκης CFE, το Ελληνικό Πυροβολικό εξοπλίστηκε κατά το έτος 1994 με αριθμό συστημάτων πολλαπλών εκτοξευτών πυραύλων 122 χιλ. τύπου RM-70, Τσεχοσλοβάκικης κατασκευής από την πρώην Ανατολική Γερμανία. Οι ΠΕΠ RM-70 είναι τεχνολογίας του 1970, τέθηκαν μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα σε επιχειρησιακή ετοιμότητα και έδωσαν μεγάλη ισχύ πυρός στο Ελληνικό Πυροβολικό. Οι ΠΕΠ αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους πολλαπλασιαστές ισχύος. Για το λόγο αυτό μελλοντικά το Ελληνικό Πυροβολικό θα προχωρήσει στην πληρέστερη αξιοποίηση των ΠΕΠ RM-70 εφαρμόζοντας ένα πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και με προμήθεια βελτιωμένων πυρομαχικών.

 

 
Χαρακτηριστικά – Δυνατότητες
Εκτοξευτής
Διαμέτρημα Σωλήνα 122,4 χιλ.
Μήκος Σωλήνα 2,996 μ.
Αριθμός σωλήνων 40
Ρουκέτα
Διαμέτρημα 122 χιλ.
Μήκος 2,8675-2,8810 µ.
Βάρος 66,35 +/-0,8 χλγ.
Αρχική Ταχύτητα 42-52 µ/d.
Μέγιστο Βεληνεκές 20.380 µ.
Χρόνος ριπής 40 ρουκετών 20 δλ.
Δραστική Ζώνη
Ενός πυραύλου Κύκλος ακτίνας 30 µ.
40 πυραύλων Κύκλος ακτίνας 100 µ.
Όχημα
Αυτονομία 1100 χλµ.
Αριθμός υπηρετών 4
Βάρος με πλήρωμα και 80 ρουκέτες 25,3 τόν.
Χρόνοι Αντίδρασης
Από θέση πορείας σε θέση βολής 2′ 30″
Από θέση βολής σε θέση πορείας 3′
 
Επιχειρησιακή Χρησιμοποίηση
Οι ΠΕΠ συνήθως χρησιμοποιούνται σε αποστολές Γενικής Υποστηρίξεως (ΓΥ).