Σχολή Πυροβολικού

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ ARTHUR

Αποτελείται από έναν (1) σταθμό εκπαιδευτή και δύο (2) σταθμούς εργασίας εκπαιδευομένων, οι οποίοι εξομοιώνουν όλες τις λειτουργίες του Ραντάρ:

α. Εντοπισμός εχθρικών όπλων καμπύλης τροχιάς

β. Κανονισμός Φίλιων πυρών Πυροβολικού.

Στα παραπάνω συστήματα εξομοίωσης βρίσκονται εγκατεστημένα εκπαιδευτικά σενάρια, η εκτέλεση των οποίων συνεισφέρει στην εκπαίδευση, με την εξομοίωση βολών, ανταλλαγής μηνυμάτων αλλά και αντιμετώπισης διαφόρων καταστάσεων, που ο χειριστής των συστημάτων αυτών, θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει υπό κανονικές συνθήκες στο πεδίο της μάχης.