Σχολή Πυροβολικού

Στρατιωτικά Οικήματα Αξιωματικών (ΣΟΑ)