Σχολή Πυροβολικού

Γυμναστήριο – Γήπεδα Μπάσκετ – Βόλεϊ