Σχολή Πυροβολικού

Επίσκεψη του Τμήματος Βασικής Εκπαίδευσης Ανθυπολοχαγών ΠΒ, Τάξεως ΣΣΕ/2022 στην 26 ΜΚ/Β «Patriot», στην αεροπορική βάση Τανάγρας.

  Στο πλαίσιο της Σχολείου Α/Α Άμυνας του Τμήματος Βασικής Εκπαίδευσης (ΤΒΕ) Ανθλγών ΠΒ, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 17 Μαΐ 2023 εκπαιδευτική επίσκεψη μίας ημέρας στην έδρα της 26 ΜΚ/Β PATRIOT, στην αεροπορική βάση Τανάγρας.

    Οι εκπαιδευόμενοι Ανθλγοι του Πυροβολικού ενημερώθηκαν επί των δυνατοτήτων του οπλικού συστήματος PATRIOT και της τακτικής χρησιμοποίησής του, ενώ είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν επίδειξη της λειτουργίας του.