Σχολή Πυροβολικού

Επίδειξη πυρόσβεσης από τη Πυροσβεστική Υπηρεσία Μεγάρων την 24 Μαΐου 2023

   Την 24 Μαΐου 2023, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Μεγάρων επισκέφθηκε τη Σχολή Πυροβολικού, με σκοπό την επίδειξη πυρόσβεσης και εκπαίδευσης του προσωπικού της Σχολής στα διάφορα μέσα πυρόσβεσης.

   Την επίδειξη παρακολούθησε το σύνολο του μόνιμου προσωπικού του Στρατοπέδου «Τχη (ΠΒ) Γεωργιάδη Θωμά» καθώς και το Τμήμα Διοικητών Υπομονάδος 2η ΕΣ/2023, το Τμήμα Βασικής Εκπαίδευσης Ανθυπολοχαγών Τάξης ΣΣΕ/2022, οι Υποψήφιοι Έφεδροι Αξιωματικοί και οπλίτες της Μοίρας Υποστηρίξεως.