Σχολή Πυροβολικού

Εκπαιδευτική επίσκεψη της ΙΙας Τάξης της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων στις εγκαταστάσεις της Σχολής Πυροβολικού.

   Την 26 Μαΐου 2023, 126 Ευέλπιδες ΙΙας Τάξης της ΣΣΕ πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της Σχολής Πυροβολικού, με σκοπό την παρακολούθηση ενημερωτικής διάλεξης για το Όπλο του Πυροβολικού.

   Την διάλεξη πραγματοποίησε ο Δκτής της ΣΠΒ Ταξίαρχος Στέργιος Καζάκης ως αντιπρόσωπος του Δντή της Διεύθυνσης Πυροβολικού του ΓΕΣ, Υπτγου Αθανάσιου Σαρδέλλη. Κατόπιν της διάλεξης, οι Ευέλπιδες χωρίστηκαν σε τμήματα και περιηγήθηκαν σε συνεργεία ενημέρωσης-επίδειξης διαφόρων αντικειμένων Πυροβολικού.

   Επιστέγασμα της εκπαιδευτικής επίσκεψης ήταν η επίδειξη της τακτικής «Βάλλω και Μετακινούμαι», στον όρχο εκπαιδεύσεως, από το Τμήμα Βασικής Εκπαίδευσης Ανθυπολοχαγών Τάξεως ΣΣΕ/2022.

   Τέλος, πραγματοποιήθηκε μικρή δεξίωση στη ΛΑΦ/ΣΠΒ και επίδοση αναμνηστικών.