Σχολή Πυροβολικού

Παρουσίαση των νέων Ανθυπολοχαγών ΠΒ στη ΣΠΒ, Τάξεως ΣΣΕ/2023.

Τη Δευτέρα 10 Ιουλίου 2023, παρουσιάστηκαν στη Σχολή Πυροβολικού 29 νέοι Ανθυπολοχαγοί ΠΒ τάξεως 2023, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν τη Βασική Εκπαίδευση Ανθυπολοχαγών ΠΒ.

Ο Δκτής της Σχολής, Ταξίαρχος Στέργιος Καζάκης, καλωσόρισε τους Ανθλγούς στο αμφιθέατρο. Ακολούθησε ενημέρωση από τα επιτελικά γραφεία για το πρόγραμμα της Σχολής και κατόπιν μία σύντομη περιήγηση στους χώρους της.