Σχολή Πυροβολικού

Εκπαιδευτικές βολές ΠΒ Νοεμβρίου από τα Τμήματα Βασικής Εκπαίδευσης Ανθυπολοχαγών ΠΒ, (Τάξεως ΣΣΕ/2022) και Μ. Λχιών ΠΒ (Τάξεως ΣΜΥ/2022)

   Από 07 έως 10 Νοεμβρίου 2022, πραγματοποιήθηκαν στο Πεδίο Βολής Θηβών, εκπαιδευτικές βολές Πυροβολικού με Α/Κ Οβιδοβόλα Μ109Α1Β και Μ109 Α3GEA1 (155 χιλ.), από τα Τμήματα Βασικής Εκπαίδευσης Ανθυπολοχαγών ΠΒ, (Τάξεως ΣΣΕ/2022) και Μ. Λχιών ΠΒ (Τάξεως ΣΜΥ/2022).

   Η εκπαίδευση περιλάμβανε διαδικασίες κανονικής ανάπτυξης Πυροβολαρχίας (κατεύθυνση – επισήμανση – έλεγχο κατευθύνσεως), εκτέλεση παρατηρούμενων βολών, προσδιορισμό στοιχείων βολής και υπηρέτηση των πυροβόλων.

   Οι βολές πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία και ασφάλεια, για το λόγο αυτό η Διοίκηση της Σχολής συνεχάρη τόσο τους εκπαιδευόμενους όσο και τους εκπαιδευτές για το υψηλό τους ηθικό, το αυξημένο ενδιαφέρον και την άριστη απόδοση.