Σχολή Πυροβολικού

Μετεκπαίδευση Εφέδρων Αξκων ΠΒ – Οκτώβριος 2022

   Από 01 έως 07 Οκτωβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε Μετεκπαίδευση Εφέδρων Αξκων ΠΒ [1-3 Οκτ 22 με Διαδικτυακή Μάθηση (ΔΙΜΑ) και 4-7 Οκτ 22 φυσική παρουσία στην Έδρα της Σχολής Πυροβολικού στην Νέα Πέραμο Αττικής].

   Οι Έφεδροι Αξκοί παρακολούθησαν τις βολές Πυροβολικού με Ρ/Μ Οβιδοβόλα Μ101Α1 (105 χιλ.).