Σχολή Πυροβολικού

Εκπαιδευτικές βολές ΠΒ από τα Τμήματα Βασικής Εκπαίδευσης Ανθυπολοχαγών ΠΒ, (Τάξεως ΣΣΕ/2022) και Μ. Λχιών ΠΒ (Τάξεως ΣΜΥ/2022)

   Από 03 έως 07 Οκτωβρίου 2022, πραγματοποιήθηκαν στο Πεδίο Βολής Μεγάρων, εκπαιδευτικές βολές Πυροβολικού με Ρ/Μ Οβιδοβόλα Μ101Α1 (105 χιλ.), από τα Τμήματα Βασικής Εκπαίδευσης Ανθυπολοχαγών ΠΒ, (Τάξεως ΣΣΕ/2022) και Μ. Λχιών ΠΒ (Τάξεως ΣΜΥ/2022).

   Η εκπαίδευση περιελάμβανε διαδικασίες κανονικής ανάπτυξης Πυροβολαρχίας (κατεύθυνση – επισήμανση – έλεγχο κατευθύνσεως), εκτέλεση παρατηρούμενων βολών, προσδιορισμό στοιχείων βολής και υπηρέτηση των πυροβόλων.

   Οι βολές πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία και ασφάλεια, για το λόγο αυτό η Διοίκηση της Σχολής συνεχάρη τόσο τους εκπαιδευόμενους όσο και τους εκπαιδευτές για το υψηλό τους ηθικό, το αυξημένο ενδιαφέρον και την άριστη απόδοση.