Σχολή Πυροβολικού

Εθελοντική Αιμοδοσία

Την Πέμπτη 08 Σεπ 2016 πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Σχολής Πυροβολικού εθελοντική αιμοδοσία με συμμετοχή κληρωτού και μόνιμου προσωπικού.