Σχολή Πυροβολικού

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες ΣΠΒ Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2020

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκαν από την Σχολή Πυροβολικού οι παρακάτω εκπαιδευτικές δραστηριότητες :

  1. Την Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020, διεξήχθησαν εκπαιδευτικές Α/Α βολές με πυροβόλα RH 202 χιλ (Rheinmentall) στο Πεδίο Βολής Κοσκίνων από τους Υποψήφιους Έφεδρους Αξιωματικούς 2019 Δ΄ ΕΣΣΟ της Σχολής Πυροβολικού με ειδικότητα Αξκού Α/Α Πυρλου.

  2. Από 03 έως 06 Φεβρουαρίου 2020, το Τμήμα Βασικής εκπαίδευσης Ανθλγών ΠΒ τάξεως ΣΣΕ/2019, πραγματοποίησε εκπαιδευτικές βολές Πυροβολικού στο Πεδίο Βολής Δενδροχωρίου, στο νομό Καστοριάς.

  3. Από 12 έως 14 Φεβρουαρίου 2020, διεξήχθησαν στο Πεδίο Βολής Μεγάρων, εκπαιδευτικές δραστηριότητες από το Τμήμα Βασικής Εκπαίδευσης Ανθυπολοχαγών ΠΒ, Τάξεως ΣΣΕ/2019, τους Υποψήφιους Έφεδρους Αξιωματικούς ΠΒ Μάχης, 2019 Δ΄ ΕΣΣΟ και τους τριτοετείς ευέλπιδες.

Οι νέοι Ανθυπολοχαγοί (ΠΒ), εκπαιδεύτηκαν στις διαδικασίες εκτέλεσης άμεσης βολής ΠΒ με τρία (3) Α/Κ οβιδοβόλα Μ109Α1Β – Μ109Α2 καθώς και στις διαδικασίες «Βάλλω και Μετακινούμαι», ενώ παράλληλα οι εκπαιδευόμενοι ΥΕΑ, εκτέλεσαν βολή ΠΒ με Ρ/Μ οβιδοβόλα Μ101Α1, 105 χιλ. Τις Δραστηριότητες παρακολούθησε ο Υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγος Μπονώρας Δημήτριος