Σχολή Πυροβολικού

Μετεκπαίδευση Εφέδρων Αξιωματικών

Την  Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Σχολής Πυροβολικου, στη Ν. Πέραμο Αττικής , κατάταξη Εφέδρων Αξιωματικών.

Η μετεκπαίδευση των εφέδρων διάρκειας 6 ημερών (3 ημέρες Διαδικτυακή Μάθηση και 3 ημέρες φυσική παρουσία) έχει σκοπό την συμπλήρωση και βελτίωση των στρατιωτικών γνώσεων των Εφέδρων Αξιωματικών του Πυροβολικού, την εκπαίδευσή τους σε σε νέα οπλικά συστήματα και μέσα καθώς επίσης και την απόκτηση των απαιτούμενων προσόντων για την προαγωγή τους.

Τους Έφεδρους Αξιωματικούς καλωσόρισαν ο Δντής της ΔΠΒ/ΓΕΣ  και ο Διοικητής της Σχολής Πυροβολικού.