Σχολή Πυροβολικού

Σχολείο Μετεκπαίδευσης Εφεδρείας έξι ημερών.

Από 30 Σεπτεμβρίου έως 06 Οκτωβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε η μετεκπαίδευση Εφέδρων Αξιωματικών Πυροβολικού στην έδρα της Σχολής Πυροβολικου, στη Ν. Πέραμο Αττικής.

Η μετεκπαίδευση των εφέδρων, διάρκειας 6 ημερών (3 ημέρες με διαδικτυακή μάθηση και 3 ημέρες φυσική παρουσία) είχε σκοπό την συμπλήρωση και βελτίωση των στρατιωτικών γνώσεων των Εφέδρων Αξιωματικών, την εκπαίδευσή τους σε νέα οπλικά συστήματα και μέσα καθώς επίσης και την απόκτηση των απαιτούμενων προσόντων για την προαγωγή τους.

Στους Έφεδρους Αξιωματικούς απονεμήθηκε αναμνηστικό Δίπλωμα από τον Διοικητή της Σχολής, Ταξίαρχο Στέργιο Καζάκη.