Σχολή Πυροβολικού

Διεξαγωγή ΤΑΜΣ «ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ – 24».

Απο 19 έως 23 Φεβ 24, πραγματοποιήθηκε στο Πεδίο Βολής Δενδροχωρίου του Ν. Καστοριάς, η Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) «ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ – 24», με τη συμμετοχή του Τμήματος Βασικής Εκπαίδευσης Ανθυπολοχαγών ΠΒ, Τάξεως ΣΣΕ/2023 και του Τμήματος Βασικής Εκπαίδευσης Μονίμων Λοχιών ΣΜΥ/2023.

Την 19 Φεβ 24, προ της ενάρξεως της ΤΑΜΣ, πραγματοποιήθηκε κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο του τάφου του Παύλου Μελά, στην πόλη της Καστοριάς.

Στην ΤΑΜΣ «ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ – 24» οι Ανθυπολοχαγοί και Μόνιμοι Λχίες Πυροβολικού εκπαιδεύτηκαν στις ενέργειες και τις διαδικασίες που πραγματοποιούνται κατά τον αγώνα υποστήριξης αμυντικών και επιθετικών επιχειρήσεων, στο περιβάλλον σύγχρονου πολέμου και ειδικότερα στις ενέργειες κατά την κανονική και νυχτερινή ανάπτυξη της Πυροβολαρχίας και την εκτέλεση ειδικών βολών με εκρηκτικά, καπνογόνα και φωτιστικά βλήματα. Επιπλέον, εκτέλεσαν Άμεση και κατακόρυφη βολή.

Την 23 Φεβ 24 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη των εκπαιδευτικών τμημάτων στην 194 ΜΠΕΠ MLRS στον Λαγκαδά.