Σχολή Πυροβολικού

Σχολεία ΑSRAD

Σχολεία ΑSRAD:

  • Tμήμα Εκπσης – Αξιολόγησης Χειριστών εποχούμενου STINGER (ASRAD) σε εξομοιωτή.
  • 32 εκπαιδευτικές σειρές: 1 εβδομάδα
  • Τμήμα αρχικής εκπσης Αξκών και Ουλαμαγών εποχούμενου STINGER (ASRAD): 2 εβδομάδες.