Τμήμα Βασικής Εκπαίδευσης Μ. Λοχιών (Τεχνικοί)

ΤΒΕ Λχιών Τεχνικοί:

  • Βασική εκπαίδευση: 1 εβδομάδα
  • Αξιολόγηση: 1 εβδομάδα
  • Μηχανοδήγηση: 3 εβδομάδες
  • ΣΕΟΕΔ: 2 εβδομάδες

Εκπαίδευση