Τμήμα Βασικής Εκπαίδευσης Μ. Λοχιών (Διοικητικοί)

ΤΒΕ Λχιών Διοικητικοί: 

  • Βασική εκπαίδευση: 19 εβδομάδες
  • ΣΕΟΕΔ: 2 εβδομάδες
  • Αξιολόγηση: 2 εβδομάδες
  • Α/Α ΠΒ: 3 εβδομάδες (180 ΧΩΚ)
  • Μηχανοδήγηση: 3 εβδομάδες (ΚΕΠΒ)
  • ΤΑΜΣ Βερσής: 1 εβδομάδα
  • ΤΑΜΣ – Βολές ΠΒ: 1 εβδομάδα στο Δενδροχώρι ή στη Θήβα 

Εκπαίδευση