Πύραυλος Stinger

Γενικά
Είναι αυτοκατευθυνόμενο Α/Α φορητό σύστημα μίας χρήσεως αμερικάνικης κατασκευής. Το Ελληνικό Πυροβολικό άρχισε να προμηθεύεται από το 1990 αριθμό Κ/Β Στίνγκερ. Είναι οργανωμένα σε ΠΕΑ/ΑΠ.

Χαρακτηριστικά - Δυνατότητες
Bάρος Βλήματος9.6
Συνολικό βάρος συστήματος12
Μήκος βλήματος1.52
Διάμετρος βλήματος0.07 χλμ
Ελάχιστο ύψος πτήσεως βλήματος15 μ.
Μέγιστο ύψος πτήσεως βλήματος3.000 μ.
Βεληνεκές5.500 μ
Χρόνος αντίδρασης3,4 δευτ.
Πιθανότητα προσβολής95%
Δύναται να τοποθετηθεί επί Ε/Π και χρησιμοποιηθεί σαν βλήμα Α/Α. Χρησιμοποιεί κώνο υψηλής εκρη-κτικότητας και διαθέτει σύστημα IFF.

Επιχειρησιακή Χρησιμοποίηση
Χρησιμοποιείται για την καταστροφή εχθρικών Α/Φ και Ε/Π που ίπτανται σε χαμηλά ύψη προσεγγίζοντα ή απομακρυνόμενα ημέρα και νύκτα και με οποιαδήποτε ταχύτητα πτήσεως.

Εκπαίδευση