Ομιλίες - Διαλέξεις

Νοέμβριος 10, 2017

Στις 09 Νοεμβρίου 2017, στο πλαίσιο ενημέρωσης των στελεχών και των εκπαιδευομένων στη Σχολή Πυροβολικού , ο ομότιμος καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου κ. Τσάλτας Γρηγόριος ανέπτυξε το θέμα «Το Δίκαιο της Θάλασσας και η εφαρμογή του στο Αρχιπέλαγος του Αιγαίου»  και επίλυσε απορίες των εκπαιδευομένων.

Νοέμβριος 08, 2017

Στις 31 Οκτώβριου2017, στο πλαίσιο ενημέρωσης των στελεχών και των εκπαιδευομένων στη Σχολή Πυροβολικού, ο Διοικητής του ΚΕΕΔ, ανέπτυξε το θέμα Διεθνής Τρομοκρατία (Άνοδος του ISIS).

Οκτώβριος 30, 2017

   Την 23 Οκτώβριου 2017, στο πλαίσιο ενημέρωσης των εκπαιδευομένων Ανθλγών από ανώτατους αξιωματικούς του Στρατού Ξηράς, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δόγματος Εκπαιδεύσεως του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ανέπτυξε τις βιωματικές εμπειρίες του ως Αξκός του Όπλου του ΠΒ, θέματα αρμοδιότητας της διεύθυνσής του και επίλυσε απορίες του προσωπικού.

Οκτώβριος 30, 2017

   Την 19 Οκτωβρίου 2017, στο πλαίσιο ενημέρωσης των στελεχών και των εκπαιδευομένων στη Σχολή Πυροβολικού, από ανώτατους αξιωματικούς του Στρατού Ξηράς, ο  Διευθυντής της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων   του Γενικού Επιτελείου Στρατού , ανέπτυξε θέματα αρμοδιότητας  της  διεύθυνσής  του και επίλυσε απορίες  του προσωπικού.