ΒΟΛΕΣ ΚΑΤ’ ΕΠΙΓΕΙΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΜΕ RH 202 «RHEINMENTALL

2019, Ιούλιος 17 - 10:23πμ

Γνωρίζεται ότι, την Τρίτη  04 Ιουνίου 2019, διεξήχθησαν εκπαιδευτικές βολές κατ’ επιγείου στόχου με πυροβόλα RH-202 (Rheinmentall) στο Πεδίο Βολής Κοσκίνων Ευβοίας από το Τμήμα Βασικής Εκπαίδευσης Αθλγών (ΠΒ) στα πλαίσια του τμήματος Α/Α Ανθλγών και τους Υποψήφιους Έφεδρους Αξιωματικούς 2019 Α΄ ΕΣΣΟ της Σχολής Πυροβολικού,  με ειδικότητα Αξκού Α/Α Πυρλου.

 

            Οι εκπαιδευόμενοι   κατά την διάρκεια των βολών εκπαιδεύτηκαν σε αντικείμενα ελέγχου πυροβόλου (πριν τη βολή), μερικής- πλήρης γέμισης και αλλαγής καννών- τροφοδοτικού πυροβόλου και στη διαδικασία εκτέλεσης βολής.

 

           

Οι βολές πραγματοποιήθηκαν με άριστα αποτελέσματα και για το λόγο αυτό η Διοίκηση της Σχολής συνεχάρη τόσο τους εκπαιδευόμενους όσο και τους εκπαιδευτές.