ΤΑΜΣ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 2019»

2019, Ιούλιος 17 - 10:29πμ

Γνωρίζεται ότι από 07 έως 14 Ιουν 2019, πραγματοποιήθηκε στην ευρύτερη περιοχή του Πεδίου Βολής Αρμάτων Ξάνθης, η ΤΑΜΣ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 2019», με τη συμμετοχή του Τμήματος Βασικής Εκπαίδευσης Ανθυπολοχαγών ΠΒ, Τάξεως ΣΣΕ/2018.

 

Η ΤΑΜΣ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 2019», αποτέλεσε το επιστέγασμα της Βασικής Εκπαίδευσης των Ανθλγών (ΠΒ), δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας με τους Ανθυπολοχαγούς των λοιπών (Ο-Σ), στη διαμόρφωση κοινών παραστάσεων και στην πρακτική εφαρμογή των γνώσεων σε επίπεδο Τακτική και Τεχνικής, με την εκτέλεση βολών ΠΒ.

 

Την άσκηση παρακολούθησε ο κ. Α/ΓΕΣ, ο οποίος απεύθυνε χαιρετισμό στους νέους Ανθυπολοχαγούς Πυροβολικού καθώς επίσης και ο Δντής της Διεύθυνσης Πυροβολικού και ο Διοικητής της Σχολής, οι οποίοι και συνεχάρησαν τόσο τους εκπαιδευόμενους όσο και τους εκπαιδευτές για το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και τα άριστα αποτελέσματα των βολών.