Ομιλία Σχη Γιαννόπουλου Δκτη ΚΕΕΔ

2017, Δεκέμβριος 13 - 1:41μμ

Στις 11 Δεκεμβρίου 2017, στο πλαίσιο ενημέρωσης των στελεχών και των εκπαιδευομένων στη Σχολή Πυροβολικού από ανώτατους-ανώτερους αξιωματικούς του Στρατού Ξηράς, ο Διοικητής του ΚΕΕΔ, ανέπτυξε το θέμα «Κατανοώντας τις επιθέσεις αυτοκτονίας».