Οι Νέοι Πυροβολητές έλαβαν το «Βάπτισμα του Πυρός»

2019, Νοέμβριος 19 - 12:19μμ

Από 07 έως 10 Οκτ 19  πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες εκπαιδευτικές βολές Πυροβολικού στο Πεδίο Βολής Μεγάρων.

Στις βολές συμμετείχαν τα Τμήματα Βασικής Εκπαίδευσης Ανθυπολοχαγών (ΠΒ) Τάξεως ΣΣΕ/2019 και Μ. Λχιων (ΠΒ) Τάξεως ΣΜΥ/2019 καθώς και οι Υποψήφιοι Έφεδροι Αξκοι  (ΠΒ) της 2019 Γ’ ΕΣΣΟ.

Οι πρώτες εκπαιδευτικές βολές Πυροβολικού αποτελούν κατά παράδοση του Όπλου «Το βάπτισμα του Πυρός» για τους νέους Πυροβολητές της Ελλάδος και ολοκληρώνεται με την παραλλαγή των συμμετασχόντων με φούμο από την πυρίτιδα των βλημάτων που βάλλονται. 

Τους εκπαιδευόμενους επισκέφτηκε στο πεδίο ασκήσεων και βολών ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Πυροβολικού του ΓΕΣ, ο οποίος συνεχάρη τόσο τους εκπαιδευόμενους όσο και τους εκπαιδευτές για το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και τα άριστα αποτελέσματα των βολών.