Μετεκπαίδευση Εφέδρων Αξιωματικών

2018, Οκτώβριος 10 - 10:22πμ

Την  Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Σχολής Πυροβολικού, στη Ν. Πέραμο Αττικής , κατάταξη Εφέδρων Αξιωματικών.

 

Τους Έφεδρους Αξιωματικούς καλωσόρισαν ο Δντής της ΔΠΒ/ΓΕΣ, ο Διοικητής και τα στελέχη της Σχολής Πυροβολικού.

 

Η μετεκπαίδευση των εφέδρων διάρκειας 5 ημερών (2 ημέρες ΔΙΜΑ και 3 ημέρες φυσική παρουσία) έχει σκοπό την συμπλήρωση και βελτίωση των στρατιωτικών γνώσεων των Εφέδρων Αξιωματικών, την εκπαίδευσή τους σε νέα οπλικά συστήματα και μέσα καθώς επίσης και στην απόκτηση των απαιτούμενων προσόντων για την προαγωγή τους.

 

Αξίζει να σημειωθεί το ζωηρό ενδιαφέρον και η προσήλωση που επέδειξαν οι έφεδροι Αξκοι καθόλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης τόσο κατά την Διαδικτυακή Μάθηση όσο και τη φυσική τους παρουσία. Επίσης οι άριστες εντυπώσεις που απεκόμισαν για την επαγγελματική κατάρτιση, το ήθος  και το πνεύμα συνεργασίας του προσωπικού της Σχολής όπως αυτές εκφράστηκαν μέσα από τις απαντήσεις  των ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν μετά το πέρας της εκπαίδευσης.