Εθελοντική Αιμοδοσία

2016, Σεπτέμβριος 8 - 8:52πμ

Την Πέμπτη 08 Σεπ 2016 πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Σχολής Πυροβολικού εθελοντική αιμοδοσία με συμμετοχή κληρωτού και μόνιμου προσωπικού.