Εκπαιδευτικές Βολές Πυροβολικού Τμημάτων ΣΠΒ

2020, Δεκέμβριος 7 - 1:56μμ

Την 5 και 6 Οκτωβρίου 2020, πραγματοποιήθηκαν στο Πεδίο Βολής Μεγάρων, εκπαιδευτικές βολές Πυροβολικού με Ρ/Μ οβιδοβόλα Μ101Α1 (105 χιλ.) από τα Τμήματα Βασικής Εκπαίδευσης Ανθυπολοχαγών ΠΒ (Τάξεως ΣΣΕ/2020) και Υποψηφίων Εφέδρων Αξιωματικών της 2020 Γ' ΕΣΣΟ.

Η Εκπαίδευση περιλάμβανε διαδικασίες κανονικής ανάπτυξης Πυροβολαρχίας (κατεύθυνση - επισήμανση - έλεγχο κατευθύνσεως), εκτέλεση παρατηρούμενων βολών, προσδιορισμό στοιχείων βολής και υπηρέτηση πυροβόλων.

Την εκτέλεση βολών παρακολούθησε ο Διευθυντής του ΓΕΣ/ΔΠΒ.

Οι βολές πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία και ασφάλεια, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας ενάντια στον COVID-19 και για το λόγο αυτό η Διοίκηση της Σχολής συνεχάρη τόσο τους εκπαιδευόμενους όσο και τους εκπαιδευτές για το υψηλό τους ηθικό, το αυξημένο ανδιαφέρον και την άριστη απόδοση.